Người tình của em - Миленький ты мой

14.12.13
[youtube src="m6ptoYl8sUQ"/]
Миленький ты мой (русский народный романс)
 
 • Миленький ты мой (русский народный романс)
  - Миленький ты мой, Возьми меня с собой! Там, в краю далеком, Буду тебе женой.
  - Милая моя, Взял бы я тебя, Но там, в краю далеком, Есть у меня жена.
  - Миленький ты мой, Возьми меня с собой! Там, в краю далеком, Буду тебе сестрой.
  - Милая моя, Взял бы я тебя. Но там, в краю далеком, Есть у меня сестра.
  - Миленький ты мой, Возьми меня с собой! Там в краю далеком, Буду тебе чужой.
  - Милая моя, Взял бы я тебя. Но там, в краю далеком, Чужая ты мне не нужна. Миленький ты мой, Возьми меня с собой! Там в краю далеком, Буду тебе подругой.
 
Ngườitìnhcủaem

Ngườitìnhcủaem ơi,
Anh hãy mang em theo cùng!
Ở đó,nơi miền quê xa vắng,
Với anh em sẽ là vợ yêu.

Ngườitìnhcủatôi ơi,
Anh những muốn mang em
Nhưng ở đó,nơi miền quê xa vắng,
Vợ yêu,anh đã có rồi.
Ngườitìnhcủaem ơi,
Anh hãy mang em theo cùng!
Ở đó,nơi miền quê xa vắng,
Với anh em sẽ là em gái dễ thương.

Ngườitìnhcủatôi ơi,
Anh những muốn mang em
Nhưng ở đó,nơi miền quê xa vắng,
Em gái dễ thương anh đã có rồi..
Người tình của em ơi,
Anhhãymangemtheocùng!
Ở đó,nơi miền quê xa vắng,
Với anh em sẽ là người dưng.

Ngườitìnhcủatôi ơi,
Anh những muốn mang em ,
Nhưng ở đó,nơi miền quê xa vắng,
Người dưng thì anh “hổng” thèm.
Ngườitìnhcủaem ơi,
Anh hãy mang em theo cùng!
Ở đó,nơi miền quê xa vắng,
Với anh em sẽ là bạn gái mến thân.


Tạm dịch:Mai Dung Vladivostok 12.12.2013

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.