Kỷ yếu học viên ĐH hàng hải Vladivostok


Mời các bạn học viên xem và kiểm tra mẫu kỷ yếu BBT đã làm, nếu có sai sót, cần chỉnh sửa thông tin, các bạn có thể liên hệ với thành viên BBT Duy Quang.
(Mời bạn nhấn vào tên của mình để xem)
Dự bị tiếng:
Nghiên cứu sinh
+ Lưu Q. Hiệu:


+ Nguyễn M. Nên: 


+ Vũ V. Mừng: 
Khoa Lái
+ Hải Hoàng:+ Hữu Hùng:+ Huy Thịnh:+ Anh Bảo:+ Kim Khánh:+ Tuấn Sơn:+ Quang Hưng:+ Be Ly:+ Đại Hoàng:+ Hải Khánh:+ Hữu Đại:+ Ngọc Nghĩa:+ Sỹ Minh:+ Hoàng Thanh:+ Minh Việt:+ Văn Sơn:+ Đức Bình:+ Đức Mạnh:+ Văn Phúc:+ Lê Tuấn:


+ Trương Hiền:


+ Bình Sơn:


+ Quang Huy:


+ Hồng Phong:


+ Vương Hải:Khoa Máy
+ Công Chức:+ Sơn Linh:+ Minh Duy:+ Trọng Chung:+ Nhật Minh:+ Hùng Thắng:+ Mạnh Tuấn:+ Văn Trọng:

+ Thái Sơn:+ Vũ Hiếu: 


Khoa Điện
+ Công Thành:


+ Văn Tú:


+ Mạnh Giỏi:


+ Thái Huy:


+ Bình Trọng:


+ Quốc Anh:


+ Quý Việt:


+ Vân Anh:


+ Thế Anh:


+ Văn Kha:


+ Vũ Hiệp:


+ Văn Vượng:


+ Diệu Hằng:


+ Huy Hoàng:


+ Quốc Vinh:


Dự bị tiếng:
+ Đức Anh: 


+ Văn Dũng: 
-->

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.