Bài mới nhất

     Ngày 22/12 tại trường Đại học Hàng Hải quốc gia mang tên Đô đốc Nhevelskoy trong khuôn khổ tuần tiếng Anh của tháng 12 đã diễn ra chương trình “hòa nhạc giáng sinh” do khoa tiếng anh chuyên ngành hàng hải trường tổ chức (MPA).

     Các học viên đến từ các khoa và các khóa khác nhau với trình độ khác nhau nhưng đã cho thấy hiểu biết tiếng Anh tốt qua những bài hát, điệu nhảy, sự logic, thú vị của những bài thuyết trình video. Tất cả đều đã diễn ra trong không khí rất hài hước và thú vị.
     Mở đầu buổi hòa nhạc là phần thuyết trình bằng tiếng Anh lưu loát về lễ giáng sinh tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và phần chơi đoán bài hát tiếng Anh do học viên khoa Lái, đại đội 14 Vương Hải thực hiện. Sau đó phải kể đến là khi bài hát “Enjoy the Silence” được tấu lên bởi học viên khoa máy và khoa lái S. Usenko, D.G Grigoriev, R. Gegin đã để lại ấn tượng sâu trong lòng khán. Hơn thế nữa buổi biểu diễn bùng cháy thực sự khi mà học viên nhóm 0242  D. Kalugin và V. Alexandrova thực hiện điệu nhày nóng bỏng “Cha-cha-cha”. Ngoài ra, tiết mục của học viên nhóm 0222 D.Merkulov, S.Tosev, D.Bakharev cũng làm lay động trái tim người xem. Cũng như mọi khi học viên nhóm 0242 I.Podigun đem đến khán giả bài hát rất ý nghĩa “Forever Young”.

     Đến tham gia với chương trình có sự góp mặt của  nhóm nhảy "Yuventa", đạo diễn - Kuzmina Galina D., biên đạo múa - Irina Karkishko. Những cô gái với ba điệu nhảy điêu luyện mà không có ai có thể thờ ơ, thu hút mọi ánh nhìn.
     Và tất nhiên buổi hòa nhạc sẽ không thể thành công nếu thiếu sự giúp đỡ của các giảng viên khoa MPA – những người đam mê với công việc: A.A.Vasilyeva, Ya.O. Chubchenko, E.A. Trofimova, L.N.Anufriyeva O.Ya.Kazinskoy, A.Y Xtrelkov v…v.
     Đến động viên và xem buổi biểu diễn trong chương trình có các khách mời: giáo viên của khoa MPA, trưởng khoa máy B.N.Vorobyov, Phó khoa máy E.M. Gurov, Phó khoa lái P.P.Puzin, tướng chính khoa máy, tướng P.G/Filatov ...
     Buổi biểu diễn đã được đánh giá cao từ phía Hiệu trưởng khoa quốc tế cùng với khách mời từ trường Đại học quốc gia S.t. Petersburg.
      Những buổi hòa nhạc Giáng sinh bằng tiếng Anh được diễn ra  theo truyền thống thường niên tại trường MSUN. Lần tổ chức thứ 4 này đã được tổ chức lần thứ 4 bởi phó khoa MPA A.Y.Xtrelkov. Buổi biểu diễn đã gây được ấn tượng và đạt được 3 tiêu chí: giao lưu, vui vẻ và hòa đồng.ạo sự tương tác trực tiếp trong các hoạt động trong giao tiếp bằng tiếng Anh và niềm vui thích của buổi biểu diễn từ người tham dự và sự có mặt có khán giả trong chương trình này. Chắc chắn những sự kiện như vậy làm nâng cao động lực của các thủy thủ tương lai trong quá trình học tập tiếng Anh.

     Chân thành cảm ơn trưởng khoa Quân sự, đại trưởng bậc I AI Tarasenko đã giúp đỡ trong việc tổ chức và tiến hành sự kiện.
Dịch bài: Bùi Văn Tú
Nguồn: msun.ru
Một số hình ảnh khác của buổi hoà nhạc
25.12.16
      18 декабря в зале ресторана Nem Viet прошел конгресс Вьетнамской студенческой ассоциации, на котором молодежь обсудила основные события года, оценила деятельность студентов в прошлом году, определила цели и задачи работы на следующий год и провела выборы исполнительного комитета. Самое активное участие в его работе приняли вьетнамские курсанты МГУ им. адм. Г.И. Невельского.


      Конгресс провели Нгуен Ай Чунг – заместитель начальника Генерального консульства СРВ во Владивостоке; Нгуен Тхи Май Зунг – заместитель начальника Вьетнамской Ассоциации Приморского края; Лыу Куанг Хиеу – секретарь студенческой Вьетнамской ассоциации в городе Владивосток; Нгуен Хунг – заместитель секретаря студенческой Вьетнамской ассоциации в городе Владивосток.

     В работе конгресса приняли участие студенты, курсанты, стипендиаты, которые учатся в университетах города.

     В последние годы число членов студенческой Вьетнамской ассоциации заметно увеличилось. В 2015 году было 153 студента, а в 2016 году эта цифра увеличилась до 189 студентов, из них 135 студентов ДВФУ, 52 курсанта МГУ им. адм. Г.И. Невельского и 2 студента ВГУЭС. Количество студентов  и курсантов растет и создает благоприятные условия для содействия развитию студенческого движения.

      Конгресс начался с доклада председателя студенческой Вьетнамской ассоциации курсанта 14 роты судоводительского факультета Морского университета Доан Хыу Хунг. Он отметил, что развитие ассоциации идёт в правильном направлении, согласно плану Вьетнамского консульства  и Вьетнамской ассоциации в Дальневосточной регионе. Все участники работали энергично, движимые желанием выполнить поставленные задачи. Члены студенческой ассоциации активно принимают участие во всех мероприятиях. Союз студентов успешно выполнил почти все намеченные цели. Но кроме достижений, есть еще и некоторые трудности. Казначей Хуинь Куанг Кхай познакомил с информацией о доходах и расходах ассоциации.

     Заместитель секретаря ассоциации Буй Тхи Чхи Маи познакомила с проектом плана работы, предложив организовать соревнование за звание «хороший ученик». С этими были согласны все участники конгресса. Делегаты и гости внесли свои предложения в решение студенческого конгресса.

      На основе критериев, требований и характеристик ситуации, были определены условия для вступления в члены ассоциации: кандидат должен быть младше 30 лет; комитет состоит из трех членов ассоциации. Структура комитета: один – представитель из Морского университета, два – из ДВФУ. В Студенческую ассоциацию были избраны: председатель курсант 15 роты судоводительского факультета Морского университета Ха Хо Зуй Тхинь; зам. председателя – студент из ДВФУ Фам Тхи Фыонг Транг; казначей – Хоанг Вьет Фу (ДВФУ).

     Перевод с вьетнамского курсанта 35 роты электромеханического факультета Буй Ван Ту.


Доан Хыу Хунг, курсант 14 роты судоводительского факультета

23 декабря 2016 года

25.12.16
      20 декабря курсанты МГУ им. адм. Г.И. Невельского Нгуен Ши Минь и Доан Минг Зуй побывали в социально-реабилитационном центре «Семь-Я» с доброй акцией, организованной в канун Нового Года вьетнамской комсомольской ячейкой.

      Нгуен Ши Минь (3 курс СВФ) и Доан Минг Зуй (4 курс СМФ) стали посланниками вьетнамской комсомольской ячейки Морского университета, члены которой приняла активное участие в подготовке новогоднего праздника для детей из центра поддержки семьи «Семь-Я». Желание ребят подарить праздник тем, кто особенно в нем нуждается, вылилось в массовую акцию по сбору вещей для детей из малообеспеченных семей Владивостока. Такие семьи находятся под патронажем центра «Семь-Я», который с благодарностью принял подарки от вьетнамских курсантов и сотрудников Морского университета, присоединившихся к акции вьетнамской молодежи. Ведь добро и желание помочь не знают возрастных и национальных границ.
     Сотрудники центра «Семь-Я» приветливо встретили курсантов. Они провели их с экскурсией по зданию центра, в котором расположены комнаты для занятий, кабинеты психологов, комната релаксации, спортивные комнаты, актовый зал и даже мини-кухня, где детей учат простым секретам кулинарии. Курсанты своими глазами увидели, с какой заботой и вниманием относятся сотрудники центра к своим подопечным: везде царит чистота, уют, тепло. Очень понравились курсантам игрушки, сделанные руками детей. Привлекла их внимание и картинная галерея, в которой собраны лучшие детские работы, посвященные семье. Нгуен Ши Минь и Доан Минг Зуйсразу увидели картину с морячком и очень ей обрадовались. Ведь они уже понимают, насколько важна для моряка семья.
     Сотрудники центра «Семь-Я» пригласили вьетнамских курсантов на новогодний праздник, а ребята покинули гостеприимное место с желанием закрепить знакомство другими добрыми делами, чтобы оно переросло в дружбу!И.С. Трусова, заведующая кафедрой документоведения и русского языка

23 декабря 2016 года

22.12.16
     20 Декабря 2016г, делегация университета  МГУ им. адм. Г.И, Невельского приняла участие в подготовке новогоднего праздника для детей из «Паруса надежды» Социально-реабилитационного центра «Семь-Я».

     Центр «Семь-Я» является некоммерческой организацией, он был создан 13.05.2014, с целью применения научно-технического прогресса и технологий для поддержки, ухода, воспитания и положительного движения к детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации и дети-инвалиды. В центре «Семь-Я» есть: учебные классы, актовый зал, комнаты для отдыха и всё это по международным стандартам.

    Приходя в центр, делегация университета  МГУ им. адм. Г.И, Невельского с Вьетнамскими курсантами жертвовали большое количество одежды, обуви, конфеты, фрукты и прекрасные подарки от  курсантов,  работающих преподавателей в университете МГУ им. адм. Г.И, Невельского. Надеемся что, у нас будут еще шансы помогать таким детям.

    Перевод с вьетнамского курсанта 35 роты электромеханического факультета Буй Ван Ту.

21.12.16
Ngày 20/12/2016, đoàn trường Đại học hàng hải (ĐHHH) quốc gia mang tên đô đốc Nhevelskoy đã đến thăm và tặng quà năm mới cho trung tâm giáo dục và phát triển trẻ nhỏ "СемьЯ". Đây là nơi tiếp nhận, nuôi dưỡng và chăm sóc các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em chậm phát triển, trẻ em khuyết tật… từ 0 đến 18 tuổi trên địa bàn thành phố Vladivostok.

Tổ chức giáo dục và phát triển "СемьЯ" là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào ngày 15/3/2014, với mục đích ứng dụng các kết quả các tiến bộ khoa học và công nghệ để hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, hướng dẫn cách thức tổ chức vui chơi cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật; giúp các em phát triển bình thường, hòa nhập với cộng đồng và tư vấn cách chăm sóc nuôi dạy trẻ. Cơ sở vật chất của trung tâm với các phòng học, phòng vui chơi, hội trường, phòng thư giãn... đạt chuẩn quốc tế.

Đến với trung tâm, đại diện trường ĐHHH phối hợp với chi Đoàn trường đã quyên góp được một số lượng lớn quần áo, giày dép, bánh kẹo, trái cây cùng những phần quà xinh xắn từ các bạn Đoàn viên, sinh viên Nga và tập thể giáo viên đang công tác tại trường. Hy vọng với những tấm lòng từ tập thể trường ĐHHH quốc gia mang tên đô đốc Nhevelskoy sẽ mang lại được nhiều tiếng cười, niềm vui, hạnh phúc cho các em.

Tác giảĐoàn Minh Duy (Bí thư chi đoàn NK 2016-2017)


Những hình ảnh trong chuyến thăm:

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.