Xin chúc mừng ông Sergey Alekseevich Ogay đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ!


Ngày 24 tháng 10 năm 2018, trước hội đồng luận án D212.165.08 tại Viện Giáo dục Ngân sách Nhà nước Liên bang “Đại học Kỹ thuật Nizhny Novgorod. R.E. Alekseeva” về chuyên ngành “Thiết kế và đóng tàu” đã diễn buổi bảo vệ luận án về mức độ Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật của Hiệu trưởng của trường Đại học Hàng hải Quốc gia mang tên Đô đốc G.I. Nevelskogo – ông Ogay Sergey Alekseevich.

Ông Ogay Sergey Alekseevich đã trình bày một luận án về chủ đề “Phương pháp xác định các đặc điểm thiết kế tối ưu của tàu”. Luận án đã được thực hiện tại trường Đại học Hàng hải Quốc gia mang tên Đô đốc G.I. Nhevelskoy.
Giáo sư hướng dẫn - Tiến sĩ Khoa học, ông Voyloshnikov Mikhail Vladilenovich.
Dịch: Trần Trung Đức
Chuyên mục:

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.