Sinh viên năm nhất FUMTE làm quen với các quyền và luật bầu cử.


Ngày 2 tháng 3 tại Khoa Quản lý Kinh tế và Giao thông Hàng hải, Đại học Hàng hải Liên Bang Nga mang tên đô đốc G.I Nevelskoy, một nhóm sinh viên năm thứ nhất theo hướng chuẩn bị "Công nghệ của quá trình vận chuyển" đã tổ chức một nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga vào ngày 18 tháng 3.

Hầu hết các sinh viên năm nhất mới 18 tuổi và lần đầu tiên phải thực hiện quyền dân sự tham gia vào quá trình bầu cử. Do đó, các nhà tổ chức giờ giám sát là giáo viên của Cục Quản lý Vận tải Biển E.Yu. Baranova và A.A. Gomolskaya đã mời đến một cuộc họp với sinh viên chủ tịch Ủy ban bầu cử quận 982 Lozhkin Alexander Ivanovna.
Alexandra Ivanovna nói với những học viên đến từ các thành phố và làng quê khác nhau thuộc vùng Primorye, về quyền bầu cử của họ, về việc họ có cơ hội bỏ phiếu tại trạm bỏ phiếu của Đại học Hàng hải Liên Bang Nga mang tên đô đốc G.I Nevelskogo. Để làm được điều này, sinh viên cần phải nộp đơn vào ủy ban bầu cử và viết đơn xin đưa vào danh sách cử tri.
Các nhà tổ chức cuộc họp đã cố gắng thông báo với sinh viên rằng việc tham gia vào cuộc bầu cử không chỉ là cơ hội để thể hiện quan điểm riêng của họ về những vấn đề quan trọng nhất của đất nước, mà còn là một cách thể hiện ý thức có trách nhiệm với xã hội về quyết định của họ.
Dịch: Ban Thông Tin

Chuyên mục:

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.