Hội thảo khoa học trẻ lần thứ 64

24.11.16
Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 64 tại đại học hàng hải quốc gia Nga mang tên đô đốc Nhevelskoy (MSUN) diễn ra từ ngày 22 đến 25/11/2016. Đây là hội thảo khoa học và kỹ thuật hằng năm tổ chức tại MSUN, thu hút rất nhiều các bạn sinh viên, học viên cao học từ khắp các trường đại học trong nước cũng như quốc tế.
Năm nay, hội thảo đón nhận sự tham gia của 350 sinh viên đến từ các trường Đại học Moscow, Đại học St. Petersburg, Đại học Dầu khí Moscow, Đại học Xây dựng, Đại học Kỹ thuật quốc gia Novosibirsk, Đại học Liên bang Viễn Đông, VGUES và rất nhiều trường đại học khác.


Chủ đề của hội thảo năm nay gồm :
1  Безопасность мореплавания  (an toàn hàng hải)
2  Судовые двигатели внутреннего сгорания (động cơ đốt trong dung cho tàu thủy)
3  Информационная безопасность (Bảo mật thông tin)
4 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Hệ thống truyền thông)
5  Информационные технологии и моделирование (Công nghệ thông tin và mô phỏng)
6  Методы и системы искусственного интеллекта  (Phương pháp và hệ thống trí tuệ nhân tạo)
7  Электротехника и электро-автоматика  (Kỹ thuật Điện và Điện tự động hóa)
8 Арктика. Современное состояние и перспективы развития (Bắc Cực. hiện trạng và triển vọng phát triển)
9  Морское приборостроение и робототехника (ứng dụng rô bốt trong lĩnh vực hàng hải)
10  Морская экология и экологическая безопасность (sinh thái biển và an toàn môi trường)
11  Экономика и управление на морском транспорте (Kinh tế và quản lý vận tải hàng hải
12 Актуальные проблемы физической культуры и  спорта в современном обществе (vấn đ hiện tại của giáo dục thể chất và thể thao trong xã hội hiện đại)
13  История, политология и государство ведение (lịch sử, khoa học chính trị và nhà nước)
14  Морское право  (Luật hàng hải)
15  Отраслевое право и процесс  (Bằng cấp chuyên ngành)
16  Гуманитарные технологии в современном мире (ngành khoa học nhân văn trong thế giới hiện đại)
17  Совершенствование языковой подготовки  (cải thiện phương pháp đào tạo ngoại ngữ)
18 Инновации в гуманитарном  и социально-научном знании (Những đổi mới trong khoa học xã hội và nhân văn)
19 Актуальные проблемы современной русистики: взгляд молодых исследователей (những vấn đ trong nghiên cứu văn hóa Ngagóc nhìn của những nhà nghiên cứu trẻ)
20 Инновационные методы конвенционной подготовки специалистов морской отрасли (Phương pháp đào tạo chuyên gia lĩnh vực hàng hải)
21  Судостроение и судоремонт  (đóng tàu và sửa chữa tàu)

            Trong hội thảo lần này có 5 bài thuyết trình đến từ các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt nam :
- Lưu Quang Hiệu - Перспективная  схема  топливоподготовки смесевых  топлив  с  растительными композициями.
- Đoàn Minh Duy - Основные направления и факторы предотвращения загрязнения атмосферы от выбросов судовых двигателей внутреннего сгорания.
- Nguyễn Vũ Hiệp, Trịnh Quốc Vinh - Автоматика управления АДГ на ПУС «Надежда»
- Chu Đào Sơn Linh - Language training improvement.
- Vương Hải - Maritime education program and teaching of maritime English: Russia vs Vietnam.

Một số hình ảnh các phiên hội thảo:

Tác giả: Chu Đào Sơn LinhChuyên mục:

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.