Tập đoàn Sovcomflot và ABB khai trương phòng thực hành mới tại trường Đại học hàng hải Vladivostok

15.9.18
Vào ngày 10 tháng 9, trong khuôn kh Din đàn kinh tế phương Đông ln th 4, ti trưng đi hc hàng hi Vladivostok đã din ra l khánh thành Trung tâm Mô phng "H thng truyn đng đin tàu" dành cho các tàu có trang b h thng chân vt bu xoay Azipod.
              Yevgeny Dietrich, b trưng B giao thông Vn ti Liên bang Nga; Yuri Tsvetkov, th trưng B giao thông Vn ti Liên bang Nga - Cc trưng Cc vn ti đưng bin và sông (Rosmorrechflot); Tng giám đc - Ch tch Hi đng qun tr tp đoàn SovComFlot, ch tch danh d qu trưng đi hc Sergey Frank; quyn hiu trưng trưng đi hc hàng hi Vladivostok Sergey Ogay đã cùng tham gia l khánh thành trung tâm. Tp đoàn ABB trang b cho phòng thc hành thiết b mô phng phn cng Azipod, cùng vi h thng đy và điu khin đi kèm, tp đoàn Sovcomflot trang b h thng mng và máy tính phc v cho mi hc viên.
Tng giám đc, Ch tch Hi đng qun tr Sovcomflot, Sergey Frank phát biu: "Các công ngh tiên tiến t phòng thc hành do tp đoàn ABB, cùng h thng chân vt bu xoay Azipod đm bo kh năng phá băng hiu qu, tính cơ đng cao. Đây là mt trong nhng yếu t cn thiết đ đm bo tàu hot đ g an toàn trên vùng vĩ đ cao".
Dch: Ban thông tin


Chuyên mục:

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.