Video clip giới thiệu trường Đại học Hàng hải Quốc gia Liên Bang Nga, tp. Vladivostok

20.4.14
Видеопрезентация знакомит с Морским государственным университетом имени адмирала Г.И. Невельского: 
[youtube src="ck_TNSwYrT0"/]
Video presentation introduces the Maritime State University named after Admiral G.I.Nevelskoi:

[youtube src="UODUMKZKnZg"/]

Đăng nhận xét

[facebook][blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.